1

Cum te putem ajuta?

gene

Trimite un e-mail

primării:

  1. Creşte gradul de incluziune socială a tinerilor din mediile defavorizate sau din mediul rural;
  2. Cofinanţează dezvoltarea infrastructurii de instruire practică, asigurată prin investiții ale firmei;
  3. Valorifică resursa umană formată din cei care abandonează şcoala înainte de a obţine o calificare (tineri NEETs sau tineri până în 26 de ani, cu șomaj în plată);
  4. Asigură o dezvoltare economică sustenabilă și predictibilă prin creşterea numărului de muncitori calificaţi ce obțin, în urma prestării muncii calificate, venituri substanțiale, conducând la creșterea nivelului de trai și a calității vieții în comunitățile de unde provin.