1

Cum te putem ajuta?

gene

Trimite un e-mail

Ce facem?

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, tripartită, ce are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.

Cui ne adresăm?

Învățământul dual permite elevilor înscriși la o școală profesională de stat să își formeze cunoștințele practice în mediul real de munca oferit de companii, să se familiarizeze cu mediul de muncă direct în firma care are nevoie de competențele elevului, ceea ce reprezintă un important atu la începutul vieții profesionale.

Poate fi accesat de absolvenții de clasa a VIII-a, iar ponderea orelor de pregătire practică și teoretică în fiecare an de studiu este detaliată mai jos.

Anul I: 80% ore teorie și 20% ore practică în cadrul companiei;

Anul II: 50% ore teorie și 50% ore practică în cadrul companiei;

Anul III: 45% ore teorie și 55% ore practică în cadrul companiei.

La finalul celor trei ani, după absolvirea cu succes a programului, vei avea posibilitatea de a-ți continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat.

Forţă de muncă

Formarea profesională iniţială în sistem dual reprezintă o alternativă optimă pentru firme care au nevoie de forţă de muncă bine-calificată, în acord cu cerinţele actuale ale posturilor şi a culturii organizaţionale.

Fără contract individual de muncă

Elevii aflați în stagiul de practică pot fi angrenați în activitatea curentă a firmei, fără a intra sub incidența Codului Muncii (cu alte cuvinte, fără ca firma să fie nevoită să le întocmească contract individual de muncă cu cel puțin salariul minim pe economie).

Parteneriat public-privat

Sistemul dual se fundamentează pe conceptul parteneriatului public-privat în care firma identifică nevoia de formare, resursele umane şi materiale, devenind furnizor de formare profesională inițială în parteneriat cu școala și administrația publică locală.

  • Loading manuals 100% 100%

MANUALE

Tehn auto modern

Inginerie electrică 1

Inginerie electrică 2

Ingineria metalelor 1

Ingineria metalelor 2