1

Cum te putem ajuta?

gene

Trimite un e-mail

COMUNICAT DE PRESĂ

24 octombrie 2023

 

Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027

lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are în vedere

creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

 

Relevanța sistemului de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, capătă contur în România prin politicile actuale impuse la nivel european, centrate pe creșterea performanței elevilor, asigurarea accesului echitabil la educație și promovarea incluziunii.

 

Învățământul profesional și tehnic are ca obiectiv, pe de o parte, intenția de a oferi elevilor oportunități de educație optimizată care să le crească șansa unei vieți împlinite, iar, pe de altă parte, vizează să răspundă nevoii angajatorilor de forță de muncă înalt calificată.

Deficitul de forță de muncă calificată care se înregistrează la nivel național poate fi redus prin creșterea participării şi facilitarea accesului la învățământul profesional și tehnic, calificarea personalului didactic și dotarea cu bază materială modernă care să țină pasul cu schimbările tehnologice.

Particularitatea acestui tip de învățământ constă în combinarea a două tipuri de învățare, atât în școală, cât și la agentul economic. Elevii se întâlnesc în mediul de practică de la agentul economic cu provocările pe care le presupune locul de muncă, sunt îndrumați didactic și profesional de tutori și sunt ajutați să se integreze socio-profesional rapid după finalizarea studiilor.

Dezvoltarea sistemului de învățământ profesional și tehnic inclusiv dual nu se poate realiza fără consolidarea parteneriatelor cu agenții economici și implicarea lor pornind de la etapa identificării nevoilor de formare, a promovării acestora în rândul elevilor și părinților, a participării la instruirea practică a elevilor, în evaluare și, ulterior, în certificare.

Expunerea proiectelor de bune-practici în ceea ce privește formarea viitorilor muncitori calificați din rândul elevilor școlilor profesionale este una din activitățile principale ale Asociației Firmelor Constănțene derulate pe parcursul ultimilor trei ani în rândul operatorilor economici.

Absorbția forței de muncă din rândul elevilor sistemului educațional tehnic generează sustenabilitate economică, reducerea costurilor cu mobilitatea forței de muncă, devenind un avantaj pentru toate părțile implicate, cu condiția ca parteneriatul să fie construit corect, cu beneficii pentru toate părțile implicate! (Ciprian Lepădatu, director general AFCT)”

Activitățile eligibile din cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 sunt cele care vizează programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă, fapt ce presupune derularea de activități care să dezvolte competențele antreprenoriale ale elevilor, pe cele digitale sau să le ofere o educație financiară adaptată nevoilor lor de înțelegere.

Solicitanți/ parteneri eligibili pot fi instituții de învățământ gimnazial, liceal profesional și postliceal (nivel ISCED 02, 03, 04), structure/ agenții/ organism relevante, subordinate/ coordinate de Ministerul Educației, parteneri de practică publici sau privați.